EMR-Salaris

Uw spoorzoeker in het web van regels

Dienstverlening

Salarisadministratie

De verzorging van de salarisadministratie houdt in: 

- periodiek opstellen van salarisstroken; 

- berekenen vakantiegeld; 

- opstellen en indienen van loonaangifte bij Belastingdienst; 

- opstellen betaalbestanden; 

- opstellen loonjournaal; 

- opstellen diverse overzichten;

- leveren van het jaarwerk.

Het spreekt voor zich dat te allen tijde rekening wordt gehouden met zowel alle sociale en fiscale wet- en regelgeving alsmede, voor zover van toepassing, de Cao-bepalingen.                                                                                                                                 

 

Advisering                                                                                                                                                                                                             

Bij advisering gaat het om informeren en adviseren omtrent: 

- loonbelasting;

- sociale zekerheid; 

- toepassen CAO-bepalingen; 

- wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden;

- wat te doen bij ziekte; 

- arbeidsrecht; 

- opstellen arbeidsovereenkomst; 

- ontslagkwesties; 

- overige zaken die te maken hebben met personeel en salaris.                                                                                                      

 

Overige                                                                                                                                                                                                            

Tevens kan EMR-Salaris u behulpzaam zijn bij: 

- pensioenadministratie; 

- informatieverstrekking aan diverse verzekeringsmaatschappijen; 

- overige zaken die te maken hebben met personeel en salaris.